MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

klasa dziennikarska

Klasa I C

dziennikarska

 

Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

Klasa dziennikarska pozwoli na:

  • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,
  • poznanie i zrozumienie pracy dziennikarza – redagowanie gazetek i przygotowywanie programów w telewizji szkolnej,
  • udział w warsztatach prowadzonych przez dziennikarzy prasowych i radiowych, poznanie pracy wielu redakcji gazet o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,
  • udział w zajęciach z edukacji filmowej i teatralnej,
  • zdobycie wiedzy z zakresu edukacji medialnej i obywatelskiej,
  • odwiedzanie różnych instytucji (telewizja, radio, redakcje gazet),
  • udział w cyklicznych spotkaniach na UMCS i KUL – Wydział Politologii.

Stąd wywodzą się finaliści i laureaci olimpiad: Literatury i Języka Polskiego, języków obcych, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Unii Europejskiej, Filozoficznej oraz licznych konkursów.

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

Jeżeli myślisz o studiach na kierunkach: dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, polonistyka, psychologia, lingwistyka, TA KLASA jest dla Ciebie…

Dziennikarska (Kopiowanie)

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl