MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

klasa prawnicza

Klasa I B

prawnicza

 

Przedmioty rozszerzone: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (hiszpański, niemiecki, rosyjski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

 

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

  • dobre przygotowanie do zewnętrznego egzaminu maturalnego z przedmiotów z rozszerzeniami,
  • wycieczki programowe do Sejmu, sądu, zakładu karnego, domu dziecka i udział w sesjach rady miasta,
  • turystykę historyczną, gry terenowe,
  • spotkania z prawnikami, kuratorami sądowymi oraz studentami prawa i administracji,
  • lekcje otwarte w formie debat prawniczych, rozpraw sądowych,
  • edukację prawną, obywatelską i medialną,
  • warsztaty z komunikacji interpersonalnej oraz znajomości kodów kultury popularnej.

Przedstawiciele tych klas najczęściej reprezentują nas, zdobywając laury w olimpiadach: językowych, Wiedzy o Prawie w Unii Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

 

Jeżeli myślisz o studiach: historia, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, TA KLASA jest dla Ciebie…

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót