MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

klasa społeczno – prawna

Klasa I B

społeczno – prawna

 

Przedmioty rozszerzone: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

Przedmiot innowacyjny: media i PR

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (hiszpański, niemiecki, rosyjski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

 

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły i klasy: od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.

 

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

  • dobre przygotowanie do zewnętrznego egzaminu maturalnego z przedmiotów z rozszerzeniami,
  • udział w zajęciach: „media i PR”,
  • rozwijanie kompetencji niezbędnych współczesnemu człowiekowi, np. „life skills”, czyli umiejętności niezbędnych w środowisku rodzinnym, zawodowym czy społecznym, w zakresie komunikacji, brandingu i reklamy oraz social mediów i digital mediów,
  • wycieczki programowe do Sejmu, sądu, zakładu karnego, domu dziecka i udział w sesjach rady miasta,
  • turystykę historyczną, gry terenowe,
  • spotkania z prawnikami, kuratorami sądowymi oraz studentami prawa i administracji,
  • lekcje otwarte w formie debat prawniczych, rozpraw sądowych,
  • edukację prawną, obywatelską i medialną,
  • warsztaty z komunikacji interpersonalnej oraz znajomości kodów kultury popularnej.

Przedstawiciele tych klas najczęściej reprezentują nas, zdobywając laury w olimpiadach: językowych, Wiedzy o Prawie w Unii Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

 

Jeżeli myślisz o studiach: historia, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, filologia polska,

TA KLASA jest dla Ciebie…

 

 

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót