MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

klasa politechniczna

Klasa I E

politechniczna

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (hiszpański, niemiecki, rosyjski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, fizyka lub informatyka, język obcy nowożytny

 

Tutaj przygotujesz się bardzo dobrze do egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki i informatyki.

Uczniowie tej klasy uczestniczą:

  • w warsztatach z zakresu programowania i grafiki komputerowej,
  • w nadobowiązkowych zajęciach z kształcenia politechnicznego, aby przygotować się do startu w Olimpiadach Wiedzy Technicznej, Fizycznej,
  • w zajęciach praktycznych (w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach) organizowanych przez uczelnie politechniczne,
  • w wyjazdach edukacyjnych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

 

Jeżeli interesują Cię studia: politechniczne, informatyczne, matematyczne, fizyczne, architektura, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, TA KLASA jest dla Ciebie…

 

 

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót