MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

klasa turystyczna

Klasa I E

turystyczna

 

Przedmioty rozszerzone: język polski, geografia, język angielski

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (hiszpański, niemiecki, rosyjski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, geografia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

 

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły i klasy: od 16 maja do 24 czerwca 2022 r.

 

Lubisz podróżować, poznawać innych ludzi i ich obyczaje, odkrywać nowe miejsca? Interesują Cię literatura, film, teatr? A może chcesz w przyszłości pracować w branży turystycznej? Jeśli tak, wybierz tę klasę!

  • Możesz tu realizować program rozszerzony z zakresu geografii, języka polskiego i języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na słownictwo związane z turystyką.
  • Tu nauczysz się świadomego odbioru dzieł sztuki (m. in. literatury, filmu), co pozwoli Ci zostać animatorem kultury – organizować festiwale, wystawy, koncerty, pozyskiwać środki finansowe na organizowanie przedsięwzięć artystycznych.
  • Znajomość geografii świata czy regionów turystycznych jest nieodzowna w pracy przewodnika, pilota wycieczek czy organizatora wypoczynku.
  • Znajomość języków obcych – angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego pozwoli Ci poznać najdalsze zakątki świata – Ameryki Południowej czy Nowej Zelandii.

Jeżeli myślisz o studiach: turystyka i rekreacja, turystyka międzynarodowa, kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, historia sztuki i ochrona dóbr kultury, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, geografia, filologia angielska, iberystyka, europeistyka, ochrona środowiska, TA KLASA jest dla Ciebie…

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl