MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

klasa dziennikarska

Klasa I C

dziennikarska

 

Przedmioty rozszerzone: geografia, język polski, język angielski

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (hiszpański, niemiecki, rosyjski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, geografia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

 

Klasa dziennikarska pozwoli na:

  • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,
  • poznanie i zrozumienie pracy dziennikarza – redagowanie gazetek i przygotowywanie programów w telewizji szkolnej,
  • udział w warsztatach prowadzonych przez dziennikarzy prasowych i radiowych, poznanie pracy wielu redakcji gazet o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,
  • udział w zajęciach z edukacji filmowej i teatralnej, warsztatach z zakresu komunikacji internetowej,
  • zdobycie wiedzy z zakresu edukacji medialnej (social media w praktyce),
  • odwiedzanie różnych instytucji (telewizja, radio, redakcje gazet).

Stąd wywodzą się finaliści i laureaci olimpiad: Literatury i Języka Polskiego, języków obcych, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Unii Europejskiej, Filozoficznej oraz licznych konkursów.

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

 

Jeżeli myślisz o studiach na kierunkach: dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, polonistyka, psychologia, lingwistyka, TA KLASA jest dla Ciebie…

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót