MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

klasa biologiczno – chemiczna

Klasa I A

biologiczno – chemiczna

 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (hiszpański, niemiecki, rosyjski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy nowożytny

 

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

  • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego dzięki zwiększonej liczbie godzin biologii, chemii i języka angielskiego,
  • naukę języka łacińskiego dla medyków,
  • zajęcia laboratoryjno – ćwiczeniowe z chemii i biologii,
  • wykłady i laboratoria na wyższych uczelniach – UMCS, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, PWSZ w Chełmie, KUL w Lublinie,
  • zajęcia terenowe w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach przyrody,
  • atrakcyjną ofertę Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego”

Uczniowie tych klas są finalistami ogólnopolskich olimpiad: biologicznej, chemicznej, wiedzy o żywieniu i żywnoœści, wiedzy ekologicznej oraz konkursów o tematyce przyrodniczej.

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

 

Jeżeli myślisz o studiach: medycyna, farmacja, biotechnologia, stomatologia, ratownictwo medyczne, kosmetologia,

TA KLASA jest dla Ciebie…

 

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót