MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Oferta edukacyjna

We wszystkich klasach pierwszych nauczanym językiem obcym jest język angielski.

Nauka drugiego języka obcego realizowana jest w grupach międzyoddziałowych; wyboru można dokonać spośród języków:

  • hiszpańskiego (od podstaw),
  • niemieckiego (od podstaw lub kontynuacja),
  • rosyjskiego (od podstaw lub kontynuacja).

Uwaga!

Od podstaw może uczyć się drugiego języka obcego uczeń, który nie realizował go w szkole podstawowej.

Projekt: Justyna Kowalska

 

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl