MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Wszystkie wpisy

26
września
2018

Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”

17 września 2018 r. została przyjęta przez Radę Ministrów uchwała nr 126/2018 w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna”. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z […]

Więcej
25
września
2018

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dzisiaj w sali gimnastycznej odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości szkolnych w naszym liceum – ślubowanie uczniów klas pierwszych. Rotę przysięgi odczytali p. Ewa Betiuk i p. Tomasz Kociuba. Pierwszoklasiści przyrzekali na oba Sztandary Szkoły – historyczny z 1918 roku oraz nowy z 1975 roku – że staną się godnymi jej tradycji, będą sumiennie wypełniać obowiązki […]

Więcej
22
września
2018

Maturzyści z „Czarnieckiego” na Jasnej Górze

Do Częstochowy udała się grupa naszych tegorocznych maturzystów. W 34. Pielgrzymce Maturzystów Archidiecezji Lubelskiej wzięło udział 132 uczniów klas III. Tradycyjnie już spotkanie młodzieży na Jasnej Górze rozpoczęła w południe Droga Krzyżowa na jasnogórskich Wałach, punktem centralnym zaś były Msza św. w bazylice o godz. 15.30 (Eucharystii przewodniczył ks. bp Józef Wróbel) oraz Akt Zawierzenia […]

Więcej
20
września
2018

„Holokaust w literaturze polskiej” – warsztaty przygotowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dzisiaj odbyły się pierwsze warsztaty polonistyczne dla maturzystów. Od ubiegłego roku szkolnego takie zajęcia z uczniami naszej szkoły prowadzą pracownicy naukowi Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tym razem warsztaty, poświęcone Holokaustowi jako jednemu z najważniejszych wydarzeń XX wieku, prowadził prof. dr hab. Sławomir Żurek – Kierownik Pracowni Literatury Polsko – Żydowskiej. Pan […]

Więcej
17
września
2018

W 79. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę

Członkowie naszego Pocztu Sztandarowego wraz z p. wicedyrektor Edytą Kowalczuk reprezentowali społeczność czarniecczyków w trakcie uroczystości związanych z 79. rocznicą napaści sowieckiej na Polskę połączonych z Dniem Sybiraka. Program obchodów obejmował Mszę św. w kościele pw. Rozesłania Świętych Apostołów oraz złożenie kwiatów przy Pomniku Sybiraków oraz tablicy upamiętniającej więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB. […]

Więcej
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl