MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Aleksandra Konieczna tegoroczną laureatką medalu BENE MERENTI

20 kwietnia 2020

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie znane jest nie tylko ze swoich osiągnięć edukacyjnych, ale także kultywowanej przez ponad wiek tradycji. Ważnym jej elementem jest nagradzanie szczególnie zasłużonych absolwentów. Od 1996 roku najlepszemu uczniowi kończącemu szkołę przyznawane jest odznaczenie „Bene Merenti” (Dobrze Zasłużonemu). Medal może otrzymać absolwent, który przez trzy lata osiągał bardzo dobre wyniki w nauce, godnie reprezentował I LO w Chełmie w różnych formach aktywności uczniowskiej, prezentował właściwą postawę moralną, wyróżniając się odpowiedzialnym stosunkiem do obowiązków szkolnych i wysoką kulturą osobistą.

20 kwietnia decyzją członków Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie laureatką tego prestiżowego wyróżnienia została Aleksandra Konieczna. Dorobek naukowy i artystyczny nagrodzonej jest imponujący. Aleksandra wygrała XVI Międzynarodową Olimpiadę Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół zagranicznych Państwowego Instytutu Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie (2018). Ponadto została laureatką III miejsca Olimpiady Języka Rosyjskiego dla obcokrajowców w kategorii uczniów, zorganizowanej przez Petersburski Uniwersytet Państwowy, oraz finalistką 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego (2019). Aleksandra Konieczna jest również utalentowaną wokalistą. Trudno wymienić wszystkie jej osiągnięcia artystyczne. Z powodzeniem występowała nie tylko przed widownią polską, ale także zagraniczną. Ponadto była stypendystką Ministra Edukacji Narodowej (w roku szkolnym 2019/2020), Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych” (2017/2018) oraz Fundacji „Młode Talenty” (2019).

Medal, opatrzony imieniem i nazwiskiem absolwentki oraz łacińskim napisem „Bene Merenti”, zostanie wręczony przez dyrektora szkoły w obecności grona pedagogicznego, rodziców i uczniów w najbliższym czasie. Zwykle odbywało się to trakcie uroczystości z okazji Dnia Patrona. W tym roku z racji zagrożenia epidemicznego nie będzie to możliwe. Laureatka oprócz medalu otrzyma też ufundowaną przez Radę Rodziców nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych. Serdecznie gratulujemy!

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl