MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

21 lipca
2022

Informacja dla Kandydatów do naszego liceum

Informujemy, że 22 lipca Komisja Rekrutacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych. Do 28 lipca do godz. 15.00 rodzic (opiekun prawny) kandydata zakwalifikowanego jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia, przedkładając oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zapraszamy w godzinach […]

Więcej
05 lipca
2022

Maturzyści z „Czarnieckiego” znów najlepsi!

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur. W „Czarnieckim” egzamin maturalny zdało 96 % uczniów, co – tradycyjnie już – stanowi najlepszy wynik w mieście. Nasze wyniki z przedmiotów obowiązkowych – języka polskiego (57 %), matematyki (78 %) i języka angielskiego (87 %) – są najwyższe w Chełmie i powiecie. Do matury poprawkowej 23 sierpnia przystąpi […]

Więcej
01 lipca
2022

Termin odbioru świadectw dojrzałości i aneksów

5 lipca od godz. 8.00 osoby zdające egzamin maturalny w maju 2022 roku będą mogły odebrać – po okazaniu dokumentu tożsamości – swoje świadectwa dojrzałości i aneksy. ♦   ♦   ♦ Dokument (wzór poniżej) upoważniający wskazaną osobę do odbioru świadectwa dojrzałości należy składać osobiście w sekretariacie do 4 lipca br. Upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości  

Więcej
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl