POWRÓT
Światowy Dzień Środowiska8 czerwca, także z okazji Światowego Dnia Środowiska odbyły się zajęcia z chemii pod nadzorem pani Emilii Jadwiszczak. W doświadczeniach główną rolę odgrywała gleba z terenu otaczającego szkołę: badaliśmy jej pH oraz właściwości absorpcyjne. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia z użyciem tzw. „suchego lodu”. Nie sposób zaprzeczyć, iż były one niezwykle efektowne.

Magdalena Iwańczuk 2a
fot. Paulina Karamać 2a