POWRÓT
Czarniecczycy o prawach człowiekaSzkolna grupa Amnesty International już po raz kolejny pokazała, że działa aktywnie. Pięcioosobowa grupa w składzie: Paulina Karamać (2a), Mikołaj Wiorko (2a), Weronika Chrząszcz (1d), Natalia Janiczuk (1d), Milena Seredowska (1d) wraz z koordynatorką Panią Katarzyną Dobrakowską w ubiegłą środę (14.06.2017 r.) udała się do Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, aby przeprowadzić warsztaty w klasie V, poświęcone kwestii bullyingu, przemocy i dyskryminacji.

Celem 90-minutowych zajęć było zrozumienie granic swobody wypowiedzi oraz zdobycie wiedzy na temat tego, jak należy reagować w obliczu dyskryminacji czy bullyingu. Aby nabyć ową wiedzę i umiejętności grupa warsztatowa przygotowała zadania, które dzieci z chęcią wykonywały. Przełamały także barierę jaką było milczenie. Niezwykle mądrze i na temat odpowiadały na zadane im pytania.

Elementem podsumowującym warsztatów było wspólne wykonanie plakatu. Początkowo uczniowie mieli za zadanie ułożyć zdanie z rozsypanki słów. Hasło miało brzmieć: ,,W TEJ SZKOLE NIE MA MIEJSCA  NA AGRESJĘ, PRZEMOC, BULLYING I DYSKRYMINACJĘ!” Następnie każdy odrysował swoją dłoń na kartonie, co symbolizowało jedność  równość oraz nachodzące na siebie dłonie – pomoc i wsparcie.

Ważnym aspektem było to, że dzieci zrozumiały, iż to samo słowo, ten sam czyn może wywołać odmienne odczucia pośród nich. Wykonane zadania uświadomiły im, że wyraz oraz działanie, które jedno dziecko uzna za zabawę, dla drugiego może być upokarzające.

Przeprowadzone zajęcia zdecydowanie odniosły sukces i znalazły zainteresowanie w gronie społeczności „jedynki”, co tylko zmotywowało grupę AI do dalszego działania. W ramach podziękowań, na ręce koordynatorki Pani Katarzyny został wręczony dyplom od opiekuna SU Gimnazjum nr 1.