Wykaz podręczników
Wykaz podręczników dla klas w roku szkolnym 2016/17

 

UWAGA !!!
Podręczniki do nauki języków obcych będą podane uczniom klas I w pierwszym tygodniu września po ustaleniu poziomu znajomoœci języka.I A

II A

III A

I B

II B

III B

I C

II C

III C

I D

II D

III D

I E

II E

III E

I F

II F

III F

I G

I H