UWAGA Gimnazjaliści !!!

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami
w klasach politechnicznych (g, h).

Wymagany próg punktowy- co najmniej 110 punktów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w godz. 7.30 - 15.00 (w dni robocze).

Zapraszamy!

EGZAMINY POPRAWKOWE ROK SZKOLNY 2015/2016
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2016/17


Aktualności
OGŁOSZENIE

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2015/2016 Dyrektora I LO w Chełmie od 2 stycznia 2016 roku odbywać się będą zajęcia nauki pływania.
Zajęcia prowadzone będąw grupach cztero- lub pięcioosobowych przez wykwalifikowanych pracowników szkoły. Koszt jednej lekcji 20 zł (za 55 minut nauki pływania).
Cena obejmuje bilet wstępu na pływalnię. Odpłatność należy wnosić w sekretariacie szkoły.
Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 82 565-38-85.


Zarządzenie Nr 26/2015/2016


Po X Zjeździe Czarniecczyków


Ranking Liceów Ogólnokształcących


PERSPEKTYWY 2016