"Czarniecki"


Aktualności
Dzień Otwartych Drzwi
17 kwietnia 2015r.
godz. 1300

                                         
                                         

Czarniecki może być także Twoją szkołą!
Pomyśl o swojej przyszłości
ZAPRASZAMY!!!
X Zjazd Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Chełmie


Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2015
Nasz awans w rankingach- "Czarniecki" wraca do gry2013 2014 2015
Ranking Szkół Olimpijskich 122 miejsce - 75 miejsce
Rankig Liceów Ogólnokształcących
PERSPEKTYWY 2015
500+ 500+ 475
Ranking Liceów- woj. lubelskie 42 miejsce 36 miejsce 32 miejsce