EGZAMINY POPRAWKOWE ROK SZKOLNY 2015/2016ZOBACZ: REKRUTACJA 2016


Drodzy Gimnazjaliści,


Zostały zmienione terminy publikacji wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, teraz obowiązują terminy:

  1. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 01.07.2016 do godz.1000
  2. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc 15.07.2016 do godz.10 00Aktualności
OGŁOSZENIE

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2015/2016 Dyrektora I LO w Chełmie od 2 stycznia 2016 roku odbywać się będą zajęcia nauki pływania.
Zajęcia prowadzone będąw grupach cztero- lub pięcioosobowych przez wykwalifikowanych pracowników szkoły. Koszt jednej lekcji 20 zł (za 55 minut nauki pływania).
Cena obejmuje bilet wstępu na pływalnię. Odpłatność należy wnosić w sekretariacie szkoły.
Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 82 565-38-85.


Zarządzenie Nr 26/2015/2016


Po X Zjeździe Czarniecczyków


Ranking Liceów Ogólnokształcących


PERSPEKTYWY 2016